Základní informace

Název závodu:
Steel Challenge no.2
Datum:
31.08.2024
Obtížnost:
IPSC Level I.
Počet situací:
5
Min. počet ran:
125
Prematch:
10 závodníků
Hlavní závod:
50 závodníků
Pořadatel:
SSK Pelhřimov
Místo:
střelnice Pelhřimov    
Startovné:
300 CZK

Sponzoři závodu

Můj nůž.cz Jan Krůta

Bezpečnost

 1. Jakákoliv manipulace se zbraní mimo stanoviště je zakázaná.
 2. zbraň musí být v pouzdru / v zavazadle / vybitá se spuštěným kohoutem.
 3. Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na na povel rozhodčího nebo na místě k tomu účelu speciálně určeném = BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA. V bezpečnostní zóně je zakázaná manipulace se střelivem.

Jakékoliv porušení zásad bezpečnosti znamená okamžitou DISKVALIFIKACI!!!

Vedení závodu

Match director:
Patrik Pilský
Email:
killpatt99@gmail.com
Telefon:
+420 777606206
Range Master:
Václav Vystyd
Email:
vasekvystyd@seznam.cz
Telefon:
777606206
Statistik:
Jan Krůta
Email:
info@jankruta.cz
Telefon:
Hospodář:
Email:
Telefon:

Časový plán

Prematchpátek 30.8.202415:00 - 17:00
Prezencesobota 31.08.20248:00 - 9:00
Závodsobota 31.08.20249:00 - 14:00
Závodsobota 31.08.2024dopolední směna:
odpolední směna:

Další informace

Divize:
Open, Classic, Production, Revolver, Standard, Revolver, Production Optics, Pistol Caliber Carbines
V závislosti na počtu závodníků v divizích CLASIC a STANDARD může dojít k jejich sloučení.
Kategorie:
Regular, Senior, Lady, Junior
V závislosti na počtu závodníků v jednotlivých kategoriích může dojít k jejich sloučení
Povinná výbava:
ochrana sluchu a zraku (sluchátka, brýle)
Účast:
Držitelé zbrojního průkazu
Zbraně a střelivo:
Vlastní, jsou povoleny všechny druhy velkorážních pistolí a revolverů od ráže 9mm Luger (dle pravidel IPSC). Není povoleno používat střelivo s průbojnou a zápalnou střelou.
Občerstvení:
Zajištěno na střelnici
Poznámky:
Střelci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, na vlastní nebezpečí. Střelci jsou odpovědní za způsobenou škodu a újmu.
Časový rozvrh je závislý na počtu účastníků závodu. Uvedený časový rozvrh je orientační.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn dle vzniklých objektivních situací.

Pravidla registrace

 • V souladu s pravidlem 6.6.2 je účast v prematchi omezena na organizátory, rozhodčí, pomocníky a sponzory.
 • Rozhodčí a pomocníci se registrují po dohodě s RM nebo MD
 • Registrace se uzavírá 3 dny před konáním hlavního závodu.
 • Pořadatelé si vyhrazují právo dodatečně měnit zařazení závodníků do squadů za účelem zajištění hladkého průběhu závodu.
 • Změny v registraci (např. náhrada závodníka při přenosu startovného) lze provést nejpozději v den prematche.
 • Přesuny závodníků mezi squady na základě jejich žádosti lze provést nejpozději do 30 minut před oficiálním zahájením hlavního závodu.
 • Pokud se startované platí předem, není možná registrace na místě.
 • Protože jsou podklady pro zaplacení startovaného posílány emailem, zbavujete se při zadání neplatné emailové adresy možnosti zúčastnit se závodu. Rovněž nebudete moci být informováni o případných změnách.

Úhrada startovného

 • Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 10 dnů od registrace.
  - u závodníků zaregistrovaných méně jak 10 dní před závodem je třeba startovné zaplatit nejpozději jeden den před prematchem
 • V případě neuhrazení startovného v řádném termínu bude Vaše registrace zrušena.
  - neplatí pro organizátory, pomocníky a rozhodčí
 • Startovné je nevratné, ale lze přenést na jiného závodníka.
 • Při platbě za více závodníků uveďte pouze jedno číslo a o platbě informujte pořadatele e-mailem.

Platební údaje

Číslo účtu: 324016164/0300
Jméno příjemce: SSK Pelhřimov
Adresa příjemce: SSK Pelhřimov Myslotín 1511

Banka: Československá obchodní banka, a. s.
Adresa banky: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

Souhlas se zpracováním osobních údajů

  
 1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli SSK Pelhřimov (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • fotografie a videa z průběhu akce
 2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie a videa z průběhu akce je nutné zpracovat:
  1. za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
  2. pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

  Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

 4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.