Základní informace

Název závodu:
Eggenberg CUP 2023 - 2. kolo
Datum:
8.7.2023
Obtížnost:
IPSC Level I.
Počet situací:
8
Min. počet ran:
139
Prematch:
20 závodníků
Hlavní závod:
80 závodníků
Pořadatel:
Klub praktické střelby EGGENBERG
Místo:
střelnice Opařany    
Startovné:
900 CZK

Sponzoři závodu

Můj nůž.cz Jan Krůta

Bezpečnost

 1. Jakákoliv manipulace se zbraní mimo stanoviště je zakázaná.
 2. zbraň musí být v pouzdru / v zavazadle / vybitá se spuštěným kohoutem.
 3. Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na na povel rozhodčího nebo na místě k tomu účelu speciálně určeném = BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA. V bezpečnostní zóně je zakázaná manipulace se střelivem.

Jakékoliv porušení zásad bezpečnosti znamená okamžitou DISKVALIFIKACI!!!

Vedení závodu

Match director:
Jan Hátle
Email:
jan.hatle1@gmail.com
Telefon:
+420 724 521 364
Range Master:
Ondřej Bárta
Email:
Telefon:
Statistik:
Milan Žídek
Email:
Telefon:
Hospodář:
Antonin Liška
Email:
antoni.liska@seznam.cz
Telefon:
+420 777 286 040

Časový plán

Prematchpátek 7.7.202313:00 - 17:00
Prezencesobota 8.7.20238:00 - 9:00
Závodsobota 8.7.20239:00 - 14:00
Závodsobota 8.7.2023dopolední směna:
odpolední směna:

Další informace

Divize:
Production, Standard, Open, Classic, Revolver, Revolver (šestiraňák), Production Optics
Kategorie:
Regular, Senior, Super Senior, Grand Senior, Lady, Junior
Povinná výbava:
ochrana sluchu a zraku (sluchátka, brýle)
Účast:
Držitelé zbrojního průkazu
Zbraně a střelivo:
Vlastní, jsou povoleny všechny druhy velkorážních pistolí a revolverů od ráže 9mm Luger (dle pravidel IPSC). Není povoleno používat střelivo s průbojnou a zápalnou střelou.
Občerstvení:
Zajištěno na střelnici
Poznámky:
Střelci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, na vlastní nebezpečí. Střelci jsou odpovědní za způsobenou škodu a újmu.
Časový rozvrh je závislý na počtu účastníků závodu. Uvedený časový rozvrh je orientační.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn dle vzniklých objektivních situací.

Pravidla registrace

 • V souladu s pravidlem 6.6.2 je účast v prematchi omezena na organizátory, rozhodčí, pomocníky a sponzory.
 • Rozhodčí a pomocníci se registrují po dohodě s RM nebo MD
 • Registrace se uzavírá 3 dny před konáním hlavního závodu.
 • Pořadatelé si vyhrazují právo dodatečně měnit zařazení závodníků do squadů dle potřeb hladkého průběhu závodu.
 • Přesuny závodníků mezi squady na základě jejich žádosti je možné provádět nejpozději do 30 minut před oficiálním zahájením hlavního závodu.
 • Změny v registraci (např. náhrada závodníka při přenosu startovného) lze provést nejpozději v den prematche.
 • U později zaregistrovaných závodníků (méně jak 10 dní do závodu) je třeba startovné zaplatit nejpozději den před prematchem.
 • Pokud se startované platí předem, není možná registrace na místě.
 • Protože jsou podklady pro zaplacení startovaného posílány emailem, zbavujete se při zadání neplatné emailové adresy možnosti zúčastnit se závodu. Rovněž nebudete moci být informováni o případných změnách.

Úhrada startovného

 • Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 10 dnů od registrace.
 • V případě neuhrazení startovného do 10 dnů, bude Vaše registrace zrušena.
  - neplatí pro organizátory, pomocníky a rozhodčí
 • Startovné je nevratné, ale lze přenést na jiného závodníka.
 • Při platbě za více závodníků uveďte pouze jedno číslo a o platbě informujte pořadatele e-mailem.

Platební údaje

Číslo účtu: 296257146/0300
Jméno příjemce: Klub praktické střelby EGGENBERG z.s.
Adresa příjemce: Heydukova 514/23, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Banka: Československá obchodní banka, a. s.
Adresa banky: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

Souhlas se zpracováním osobních údajů

  
 1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Klub praktické střelby EGGENBERG, IČ 26524597 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • fotografie a videa z průběhu akce
 2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie a videa z průběhu akce je nutné zpracovat:
  1. za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
  2. pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

  Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

 4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.